+48 604 255 470

  Kadrowanie

  Kadrowanie stosujemy w dwóch przypadkach.

  Aby uniknąć obcięcia istotnych fragmentów zdjęcia przy automatycznym kadrowaniu przez system zdjęć, które mają inne proporcje niż papier.

  W trybie podglądu tego zdjęcia widzimy, że na odbitce formatu 10x15 wydrukowany zostanie tylko obszar oznaczony linią przerywaną. Jezeli ten kadr zostawimy bez poprawy, na odbitce stopy mężczyzny zostaną obcięte.

  Aby tego uniknąć uruchamiamy kadrowanie w trybie podglądu, czwarty przycisk od prawej nad podglądem.

  najeżdżamy kursorem na zdjęcie, wciskamy lewy przycisk myszy i przesuwamy kadr do dołu podglądu. Teraz będzie OK.

  Aby wyciąć ze zdjęcia i powiekszyć do wybranego formatu odbitki interesujący nas fragment.

  Wybierz orientację kadru, pionową lub poziomą (przyciski pojawiają się pod paskiem wyboru po włączeniu kadrowania).

  Aby zmienić wielkość kadru należy najechać kursorem na znacznik przy ramce, przycisnąć i przytrzymująć lewy przycisk myszy przeciągnąć znacznik do środka ekranu. Tak uzyskaną ramkę można dowolnie przemieszczać. Należy najechać kursorem na centralną część ramki, wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, przemieścić ramkę kadru w pożądane miejsce. Tak ustalony kadr niezależnie od jego wielkości zostanie wydrukowany na papierze w formacie zadeklarowanym dla danego zdjęcia a pokazanym w lewym górnym rogu okienka. Wyłączenie funkcji kończy kadrowanie (znikają znaczniki). Podobnie można postępować z kolejnymi zdjęciami. 

  Pamiętaj, kadrując czasami obcinasz duże fragmenty zdjęcia co możesz znacznie pogorszyć jakość odbitki.